Impresum

Zürich Escape GmbH
Letzigraben 144
8047 Zürich, Švajčiarsko

info@urbanescape.ch
https://urbanmissions.games

Prehlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Autor si vyhradzuje právo nezodpovedať za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií.

Nároky na náhradu škody spôsobenej použitím akýchkoľvek poskytnutých informácií vrátane akéhokoľvek druhu informácií, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, budú preto zamietnuté.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Časti stránok alebo celá publikácia vrátane všetkých ponúk a informácií môže autor rozšíriť, zmeniť alebo čiastočne či úplne vymazať bez osobitného oznámenia.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ týchto stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný.

Permanentná kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je účelná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Autorské práva a všetky ostatné práva na obsah, obrázky, fotografie alebo iné súbory na webovej stránke patria výlučne spoločnosti Zürich Escape GmbH alebo konkrétne uvedeným držiteľom práv. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je ako taký označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.