Stornovacie podmienky

Právo zákazníka ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky je možné vykonať len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

V e-maile uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na e-mail s potvrdením objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Názov hry
 • Vysvetlenie dôvodu, prečo chcete hru zrušiť

Zrušenie hry sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného doručeného kódu poukazu na hru: doručený kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: žiadny z kódov poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission. ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, zrušenie nie je možné
 • sa uskutoční do 14 dní od dátumu nákupu

Výmena

Výmenu je možné uskutočniť len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

V e-maile uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na e-mail s potvrdením objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Číslo objednávky
 • Názov starej hry
 • Názov novej hry

Výmena znamená, že chcete vymeniť zakúpenú hru za inú hru.

Výmena hry sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného dodaného kódu poukazu na hru: dodaný kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: žiadny z kódov poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission. Ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, hru už nie je možné vymeniť.

Výmena sa uskutoční za nasledujúcich podmienok:

 • Ak je cena hry, ktorá sa bude vymieňať, nižšia ako cena novej hry, rozdiel v cene doplatí zákazník pred uskutočnením výmeny.
 • Ak je cena hry, ktorá sa má vymeniť, drahšia ako cena novej hry, zákazník dostane rozdiel v cene vo forme poukážky.

Zmena počtu hráčov

Zmenu počtu hráčov je možné vykonať len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

Do e-mailu uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na potvrdzujúci e-mail objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Číslo objednávky
 • Počet objednaných hráčov
 • Počet nových hráčov

Zmena počtu hráčov – zníženie počtu hráčov – sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného doručeného kódu poukazu na hru: doručený kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: v aplikácii URBANmission ešte nebol uplatnený žiadny kód poukazu. Ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, počet hráčov sa už nemôže znížiť.

Zákazník dostane poukážku v hodnote ceny pre osoby, ktoré sa nezúčastnia.

Zmenu počtu hráčov – zvýšenie počtu hráčov – je potrebné oznámiť najneskôr jeden pracovný deň pred plánovanou hrou, aby bolo možné zmenu spracovať. Dodatočná suma za nových hráčov musí byť uhradená pred hrou.